سرویس خبری جریان پلاس

استرس

آیا می دانید دلهره و استرس با سیستم ایمنی بدنمان چه می کند؟

استرس واکنش طبیعی بدن انسان است.پاسخ به استرس‌ها به بدن کمک می‌کند تا با موقعیت جدید سازگار شود. از همین‌رو خیلی اوقات استرس مثبت است. اما زمانی مشکل‌ساز می‌شود که عوامل استرس‌زا بدون تسکین یا کم شدن همچنان ادامه پیدا کنند.

خودکشی

در مغزی با افکار خودکشی چه می‌گذرد؟

وضعیت بدتر از رقم ۱۳درصد اعلام‌شده در سطح جهانی است؛ زیرا مشکلات سلامت روان تا حد زیادی به عوامل اقتصادی و اجتماعی بستگی دارند و صرفا مربوط به ژن ما نیستند. برای مثال، خودکشی هم به عوامل ژنتیکی و هم به عوامل محیطی و تعامل بین آن دو عامل بستگی دارد. به‌طور ساده می‌توان گفت عوامل ژنتیکی حدود ۵۰درصد و عوامل محیطی نیز حدود ۵۰درصد مسئول مشکل هستند. با‌این‌وجود، در برخی افراد عوامل محیطی می‌توانند سهم بیشتری داشته باشند و به‌طورخاص وضعیت بد اقتصادی ممکن است تاثیر زیادی داشته باشد

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها

عکس روز

پیشنهادی