وزیر کشاورزی رئیسی به ۳ سال حبس محکوم شد + حکم دادگاه

وزیر سابق کشاورزی دولت رئیسی (ساداتی نژاد) به سه سال حبس محکوم گردید
وزیر

جریان نو؛ وزیر سابق کشاورزی دولت رئیسی (ساداتی نژاد) به سه سال حبس محکوم گردید

رییس قوه قضاییه در جلسه ی پرسش پاسخ با دانشجویان یاسوجی در پاسخ به سوال دانشجویی مبنی بر  آخرین وضعیت پرونده ی وزیر سابق کشاورزی دولت:

در مقوله دانه‌درشت‌ها که مورد تاکید شما دانشجویان است، ما برخورد بدون اغماض و منطبق با مرّ قانون داشته‌ایم؛ در همین قضیه وزیر سابقی که اشاره کردید بررسی‌ها و محاکمات انجام گرفت و نامبرده (ساداتی نژاد) به سه سال حبس محکوم گردید.

سوم تیرماه ۱۴۰۱ بود که خداییان رئیس سازمان بازرسی اعلام کرد  یک واردکننده نهاده دامی قبل از اینکه نهاده را وارد کند، آن را در سامانه بازارگاه ثبت کرده و ۵۰۰ هزار تن به ارزش ۱۱۰۰ میلیارد تومان به کشاورزان و اتحادیه‌ها فروخته است. الان ۴۰ روز از ماجرا گذشته اما نهاده نیامده است. حالا می‌خواهند ۴۹ درصد از سهام این شرکت را به سازمان تعاونی روستایی منتقل کنند. این یعنی اگر این شرکت به تعهداتش عمل نکند حداقل ۵۰ درصد خسارت را باید دولت بدهد.

هشتم تیرماه ۱۴۰۱ در بولتن نیوز نوشتیم خلاصه ماجرای تخلف از این قرار بوده که شرکت آ. ت. س که قرار بوده ۱۳ میلیون تن نهاده دامی وارد کشور کند و در این راستا ارز و تسهیلاتی گرفته است بدون وارد کردن هیچ گونه نهاده ای اقدام به کوتاژ یا ثبت صوری در گمرک کرده است. بخش دیگر ماجرا فروش این نهاده ها در سامانه وابسته به وزارت جهاد به نام بازارگاه به متقاضیان بوده، که مابه ازای خارجی نداشته و اصلا وارداتی صورت نگرفته است.

آنچه به عنوان وجوه سوء استفاده در این پرونده مورد نظر است به ترتیب زیر می باشد ۱- عدم ورود هرگونه کالا و کوتاژ آن در گمرک ۲- ثبت کوتاژ ۳- درخواست وزارت جهاد از بانک مرکزی و نامه نگاری کذب در این باره جهت گرفتن ارز و تسیهلات برای این شرکت ۴- فروش نهاده ای که اصاً وجود ندارد به متقاضیان در سامانه بازارگاه ۵- واگذاری ۴۹ درصد سهام این شرکت به سازمان تعاون روستایی برای پاک کردن بخشی از تخلف.

حالا و بعد از نزدیک به دو سال از انتشار خبر تخلفات انجام شده در وزارت کشاورزی در زمان وزیر وقت آن زمان یعنی سیدجواد ساداتی نژاد، از سوی دادگاه حکم قطعی صادر و ساداتی نژاد در فقره مربوط دستور به جعل کوتاژهای غیرواقعی به تعداد ۵۴ فقره مربوط به شرکت آریوتجارت سهیل با وزن ۵۱۹۴۲۸ تن  و صدور تصدیق نامه خلاف واقع خطاب به رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر واردات و ترخیص نهاده های دامی شرکت آریوتجارت سهیل جهت واریز مبلغ ۷۳۵ میلیون و ۷۰۵ هزار یورو به حساب های معرفی شده از سوی شرکت آریوتجارت سهیل  به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی(اشتغال به خدمات دولتی) به مدت ۳سال محکوم شد.

در بخشی از این حکم به شماره بایگانی ۰۲۰۰۰۹۳ مورخ ۳/۱۰/۱۴۰۲ توسط شعبه محترم اول دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی آمده است:

«۲- اتهام آقای سیدجواد ساداتی نژاد وزیر وقت جهاد کشاورزی دایر بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، نظام توزیعی نهادههای دامی وتولیدی کشور به طور عمده و کلان موضوع بندهای ب و ج قانون مجازات اخالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ از طریق: الف-دستور به جعل کوتاژهای غیرواقعی به تعداد ۵۴ فقره مربوط به شرکت آریو تجارت سهیل با وزن ۵۱۹۴۲۸ تن می باشد موضوع بند الف ماده ۷۳۴ از قانون مجازات اسلامی (جعل داده های یارانه ای) و ماده ۱۵۹ از همان قانون با توجه به اظهارات سایر متهمان و مطلعین و اقرار ایشان مبنی بر صدور دستور صریح بر ایجاد کوتاژهای غیر واقعی در جلسه برگزار شده در این خصوص در وزارت جهاد کشاورزی ب-استفاده از داده های رایانه ای مجعول در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی ج- صدور تصدیق نامه خلاف واقع با توجه به مکاتبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ خطاب به رییس کل بانک مرکزی مبنی بر واردات و ترخیص نهاده های دامی شرکت آریو تجارت سهیل و واریز مبلغ ۷۳۵ میلیون و ۷۰۵ هزار یورو به حساب های ی معرفی شده از سوی شرکت آریو تجارت سهیل موضوع ماده ۵۴۰ از قانون تعزیرات ۱۳۷۵ به شرح منعکس در پرونده.»

« ۵- کمال ربانی زاده دایر برمعاونت در اخلال در نظام اقتصادی ، نظام تولیدی و توزیعی نهاده های دامی کشور به طور عمده و کلان موضوع بندهای ب و ج قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ با الحاقات و اصلاحات بعدی از طریق: الف-جعل کوتاژهای غیرواقعی به تعداد ۵۴ فقره مربوط به شرکت آریو تجارت سهیل با وزن ۵۱۹۴۲۸  تن موضوع بند الف ماده ۷۳۴ از قانون مجازات اسالمی (جعل داده های یارانه ای) و ماده ۱۵۹ از همان قانون. ب-استفاده از داده های رایانه ای مجعول (کوتاژهای غیر واقعی) در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی) مقرون به واقع بوده علیهذا در اجرای مواد ۱و۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و تبصره های ماده ۲ قانون مذکور و مواد ….همگی از قانون مجازات اسلامی و …… حکم به محکومیت متهم اسماعیل قادری فر به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی(اشتغال به خدمت دولتی) به مدت ۳ سال، آقای سید جواد ساداتی نژاد به تحمل۳ سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی(اشتغال به خدمات دولتی) به مدت ۳سال؛ آقای وحید احمدی به تحمل۸ سال حبس تعزیری و رد مال عواید حاصل از جرم به میزان ۷۹۴ میلیارد و ۴۶۵ میلیون تومان به نحو تساوی با شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل در حق سازمان مرکزی تعاونی روستایی و جزای

قدی به همان میزان و متهم آقای کمال ربانی زاه به دو سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی(اشتغال به خدمات دولتی) به مدت دو سال و شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل به محکویت رد مال در حق سازمان تعاونی روستایی (شاکی) به میزان ۷۹۴ میلیارد و ۴۶۵ میلیون تومان به نحو تساوی با وحید احمدی و انحلال شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل صادر واعلام می گردد.»

«در پایان در خصوص محکومیت ر ّد مال وحید احمدی و شرکت آریوتجارت سهیل اعالم میدارد با عنایت به اینکه حسب لوایح متعّدد واصله از جانب مدیران و نماینده (وکیل) شرکت آریوتجارت سهیل و در گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و اظهارات متهم وحید احمدی، به استرداد بخشی از این وجوه اشاره شده، ولی مستندات قطعی آن به دادگاه ارائه نشده است. علیهذا امکان ذکر این ر ّد مال های انجام شده در وضعیت فعلی برای هیأت قضایی دادگاه ممکن نمی باشد ولی چنانچه مستندات مربوطه از جانب محکوم علیه به دادسرای مجری حکم (ناحیه ۳۲ تهران) ارائه شود، سرپرست محترم دادسرای ناحیه ۳۲ یا دادیار محترم اجرای احکام طبق مقررات قانونی نسبت به اعمال ر ّد مال انجام شده و یا نسبت به تهاتر مطالبات محکوم علیهم از شاکی (سازمان مرکزی تعاون روستایی) اقدام خواهند نمود.»

البته ماجراهای ساداتی نژاد به همین یک فقره ختم نمی شود و ردپای او گویا تا چای دبش هم رویت شده است!

در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

http://jaryaneno.ir/?p=34561

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها
www.novin.com

تصویر روز: